Flexibele boombakken als mitigerende maatregel voor vleermuizen

Het beschermen van flora en fauna tijdens werkzaamheden in stedelijk gebied is een onderwerp wat bij elk project op de agenda staat. Toch is dit, met het oog op de uit te voeren werkzaamheden, niet altijd even goed mogelijk. Vooral wanneer het gaat om het beschermen van vleermuizen, lopen projecten regelmatig tegen problemen aan. Met Flexibilitree is dit verleden tijd en wij leggen graag uit waarom!

Het behoud van de vliegroute en foerageer gelegenheid

Rond half april ontwaken de meeste vleermuizen uit hun winterslaap. Het is dan ook niet voor niets dat het vanaf 15 april verplicht is om de omgeving tijdens werkzaamheden hetzelfde te houden wanneer er vleermuizen aanwezig zijn. Ook wanneer er bomen gekapt moeten worden ten behoeve van een project, is het belangrijk dat de vliegroutes en mogelijkheden voor foerageren voor vleermuizen onveranderd blijven. Maar hoe is dit mogelijk op het moment dat een terrein onderhevig is aan intensieve bouwwerkzaamheden? De boombakken van Flexibilitree bieden hiervoor de ultieme oplossing. Door bomen in de Flexibilitree boombakken te plaatsen, kunnen de vliegroutes en het voedselaanbod in stand gehouden of gecreëerd worden. Vaak is een hoogte van minimaal 6 tot 7 meter voldoende. Op deze manier kunnen vleermuizen blijven vliegen volgens de bekende route van en naar een essentieel foerageergebied.

Mitigerende maatregel met bomen in boombakken

Het grootste voordeel van het plaatsen van bomen in de Flexibilitree boombakken, is dat zij snel en makkelijk te plaatsen zijn. Bovendien zijn ze ook nog eens makkelijk te verplaatsen. In de praktijk betekent dit dat de boombakken overdag tijdens werkzaamheden verplaatst kunnen worden. De werkzaamheden kunnen dan gewoon doorgaan. Voordat het gaat schemeren kunnen de boombakken weer op de afgesproken plekken teruggezet worden. Projecten kunnen zonder hinder doorgaan en vleermuizen behouden hun route. “Met Flexibilitree was een boom nog nooit zo flexibel”, aldus initiatiefnemer Arjan Zoontjens.

Een boomzame oplossing

Naast het inzetten van de boombakken als mitigerende maatregel, kennen de bakken van Flexibilitree nog veel boomzame toepassingen. Het concept is dus zeker niet de volgende boom in een bak. Met Flexibilitree is het mogelijk om het kweekproces van bomen deels naar de stad te halen. De bomen die in de bakken worden geplant, zijn gekweekt op Airpot. Hierdoor zijn de het hele jaar door te plaatsen, en zijn projecten niet langer afhankelijk van een plantseizoen. Nadat een boom is geplaatst in de Flexibilitree boombak, kan hij nog een aantal jaren doorgroeien. Uiteindelijk krijgt hij op termijn een plek in de volle grond. In een park of in de stad, dit is helemaal zelf te bepalen. Hierdoor ontstaat permanente gebiedsinrichting met tijdelijke bomen, en dat is waar Flexibilitree voor staat.